T: 015 55 68 90

Verzekeringsrecht : rechtsbijstand, BA uitbating, professionele aansprakelijkheid, ABR, ongeval, ziekte en overlijdensverzekering, regres, geweigerde dekking,

Recuperatie schade via Fonds Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden.