T: 015 55 68 90
Onderwijs: 
Mr. Andy Verhaegen behaalde in 2005 het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens zijn stage volgde hij bovendien een Manama Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij zijn diploma met onderscheiding behaalde in 2009.
bijzondere Interesse: 
Gelet op zijn Manama Fiscaal Recht behandelt mr. Andy Verhaegen op het kantoor de fiscale dossiers. Daarnaast behandelt hij de dossiers lichamelijke schade (arbeidsongevallen, gemeen recht, verkeersongevallen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, …) waarin hij zich verder specialiseert door onder meer het volgen van diverse opleidingen. Hierbij aansluitend wordt het aansprakelijkheidsrecht in de meest ruime zin van het woord door hem opgevolgd.
Beschrijving: 

Na zijn opleiding te Leuven startte mr. Andy Verhaegen aan de Balie van Mechelen in 2005. Vanaf 1 september 2014 is hij verbonden aan het kantoor als vennoot.

Sinds 2013 is hij tevens auteur en schreef hij diverse bijdragen in de materie van het fiscaal recht.

Mr. Verhaegen was als afgevaardigde van de Balie van Mechelen lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en tevens lid van diverse fiscale commissies.

Tot slot werd het kantoor van mr. Paul Buelens na zijn benoeming tot vrederechter van het kanton Mechelen in 2016 door mr. Verhaegen overgenomen.

De juridische applicatie "Monpuno" werd door hem ontwikkeld en bevat een database van de meest gangbare verkeersovertredingen: