T: 015 55 68 90
Onderwijs: 
Mr. Gert BUELENS studeerde aan de faculteit rechten en de filosofische Academie van de K.U.L. te LEUVEN en behaalde in 1999 het diploma licentiaat in de rechten.
bijzondere Interesse: 
Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het schadevergoedingsrecht en de interdisciplinaire bepaling, het berekenen en recupereren van (zware) lichamelijke schade.
Beschrijving: 

Vanaf 1999 volgde hij stage als advocaat in het kantoor van mr. Jan VRIJDAGHS & Constant BUELENS aan de Balie te MECHELEN, gecombineerd met een stage als bedrijfsjurist bij de NV Belgian Shell Coordination Centre.

In 2001 werd hij vennoot en vanaf 2007 neemt hij de leiding van het kantoor waar.
Mr. BUELENS is dè generalist van het kantoor en managet het samenwerkingsverband.

Mr. Gert BUELENS tracht zich, -volgens de traditie van het kantoor-, ook dienstig te maken voor de Balie van Advocaten te Mechelen. Hij was van 2002 tot 2004 lid van het Bureau Juridische Bijstand en van 2001 tem 2011 bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie (van 2005 tem 2007 als ondervoorzitter en verantwoordelijke permanente vorming voor advocaten en van 2007 tem 2009 als voorzitter). Als bestuurslid in de Conferentie had mr. Gert BUELENS het genoegen om verschillende bevoorrechte professionele relaties op te bouwen met collega’s in België, Europa (European Young Bar Association) en daarbuiten.