T: 015 55 68 90

Lening op afbetaling, consumentenkrediet, woningkrediet, hypothecair krediet, foutieve bankverrichtingen, misbruik van bankkaart, betalingsachterstal, kredietopzeg, bankiersaansprakelijkheid, inning bankvorderingen, begeleiden van afbetalingsregelingen, herfinancieringen, hoofdelijke borgstelling, bevrijding kosteloze borg, pand op handelszaak, derde hypotheekstellers, handlichtingsvoorwaarden, vervroegde terugbetaling van kredieten, wederbeleggingsvergoedingen, controle afrekeningen.