T: 015 55 68 90

Huwelijk & samenwoning : beëindiging relatie, huwelijkscontracten, geldigheid van het huwelijk, voorwaarden om te huwen, samenlevingscontract, dringende en voorlopige maatregelen ingeval van relatieproblemen, echtscheiding en echtscheiding door onderlinge toestemming, dringende en voorlopige maatregelen in het kader van echtscheiding of beëindiging samenwoning, verblijfsregeling voor minderjarige kinderen, onderhoudsbijdragen voor (minderjarige) kinderen of de ex- partner (vaststelling invordering).

Kinderen : erkenning afstamming, betwisting afstamming, verblijfs- en onderhoudsregeling voor minderjarige kinderen (vaststelling of eventuele wijziging), adoptie, verlengde minderjarigheid.

Persoon : verbetering akten burgerlijke stand, naamsverandering, nationaliteit, beschermingsstatuut, voorlopig bewind.