T: 015 55 68 90
Onderwijs: 
Mr. Jill SIMONS studeerde aan de faculteit Rechten van de Vrije Universiteit te Brussel en behaalde in 1999 het diploma van licentiaat in de Rechten. Zij is tevens houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.
bijzondere Interesse: 
Zij legt zich in hoofdzaak toe op familie-en persoonsgebonden dossiers (echtscheiding, kinderen, voorlopig bewind,..), alles wat te maken heeft met verkeer en schade en dossiers burgerlijke aansprakelijkheid (buiten verkeer). Zij behandelt ook een aandeel dossiers collectieve schuldenregeling.
Beschrijving: 

In 1999 startte mr. Jill SIMONS haar stage bij de balie te MECHELEN en werd op het Tableau van de Orde der Advocaten te Mechelen opgenomen in 2002.

Zij werkte op het kantoor van mr. BUELENS en VRIJDAGHS sinds 2006 en legde samen met de vennoten Gert BUELENS en Stefan VANDER VOORDE in 2007 de basis voor het huidige KONSILIO. 

Zij maakte deel uit van de werkgroep jeugdadvocaten en jeugdpermanentie en zetelde in het Provinciaal Vereffeningsfonds Antwerpen.