T: 015 55 68 90

Incasso van facturen en schuldvorderingen via ingebrekestelling en procedure, aangifte en opvolging van schuldvordering in faillissement en in collectieve schuldenregeling, opzoeken verdwenen debiteuren, solvabiliteitsonderzoek naar actief en vermogen debiteuren, beslag op roerende goederen en inboedel, bedrijfsactiva, loon, bankrekeningen enz.., beslag op onroerende goederen (met inbegrip van aanstelling van een notaris, derdenbeslag, loondelegatie, onbeslagbare goederen en sommen, verzetsprocedure bij beslag, revindicatievordering, evenredige verdeling, rangregeling, enz..