T: 015 55 68 90

Gemene huur, woninghuur, huurschade, huuropzeg, uithuiszetting, handelshuur, sociale woninghuur, vrijmaken huurwaarborg, achterstallige huurgelden, verbreking van de huurovereenkomst door huurder of verhuurder, gebreken aan het gehuurde pand, opzegvergoedingen, opzegtermijnen, opzeggingsmotieven, kosten en lasten, huurprijs, Vlaamse Wooncode, onbewoonbaarverklaring en ongeschiktheid, heffing op leegstand verkrotting, concessies en erfpachten.