T: 015 55 68 90

Geschillen tussen bouwheer, aannemers en onderaannemers, architecten, promotoren en vastgoedmakelaars,
Bouwschade ten gevolge van slecht ontwerp, uitvoering, vertraging, werken aan het openbaar domein,
Burenhinder (art. 544 Burgerlijk Wetboek),
Incasso van facturen van aannemers, architecten, bouwpromotoren, faillissement aannemers,
Geschillen met betrekking tot schade aan derden naar aanleiding van bouwwerken,
Advies en geschillen met toepassing polis bouwplaats alle risico’s, BA-uitbating en professionele aansprakelijkheid, enz..