T: 015 55 68 90

Directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting der niet-inwoners),
Bijstand in fiscale procedure, betwisting in administratieve fase (bezwaarprocedure) en gerechtelijke fase (fiscale rechtbanken), BTW, registratie- en successierechten, successieplanning, lokale en regionale belastingen (belasting inverkeerstelling, verkeersbelasting, ..), Europese en internationale fiscaliteit.